Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

CRM giúp doanh nghiệp

Chuẩn hoá quy trình

Tư vấn khách hàng chuẩn hoá quy trình làm việc. Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu thông tin khách hàng

Xem thêm...

Kết nối nội bộ doanh nghiệp

Gia tăng sự tương tác giữa các bộ phận, nhân viên công ty. Tất cả đều hướng đến khách hàng vì mục tiêu chung

Xem thêm...

Tự động hoá

Tự động gởi Email, SMS trong nội bộ doanh nghiệp. Tự động thông báo tiến trình làm việc cho khách hàng của doanh nghiệp

Xem thêm...

Quản trị thông minh

Tự động gởi báo cáo định kỳ cho nhà quản lý. Tiết kiệm thời gian, công sức. Gia tăng hiệu quả làm việc

Xem thêm...

3 lý do hàng đầu chọn BestCRM

Chuẩn hoá quy trình

Chuẩn hoá quy trình

Tư vấn khách hàng chuẩn hoá quy trình làm việc. Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu thông tin khách hàng

Kết nối nội bộ doanh nghiệp

Gia tăng sự tương tác giữa các bộ phận, nhân viên công ty. Tất cả đều hướng đến khách hàng vì mục tiêu chung

Tự động hoá

Tự động gởi Email, SMS trong nội bộ doanh nghiệp. Tự động thông báo tiến trình làm việc cho khách hàng của doanh nghiệp

Quản trị thông minh

Tự động gởi báo cáo định kỳ cho nhà quản lý. Tiết kiệm thời gian, công sức. Gia tăng hiệu quả làm việc

Các gói dịch vụ

Tin tức nổi bật

0941636868