Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý & chia sẻ lịch làm việc


-          Cho phép người dùng ghi chú các thông tin lên giao diện quản lý lịch làm việc. Người dùng có thể tự thêm: lịch họp, việc cần làm.

-          Cấu trúc một hoạt động bao gồm:

+ Thông tin của hoạt động: ngày giờ bắt đầu, kết thúc, liên quan đến (công việc nào, khách hàng nào, dự án nào,…)

+ Nhắc nhở: tự động pop-up nội dung trên giao diện quản lý CRM hoặc tạo email thông báo khi sự kiện bắt đầu.

-          Cho phép người dùng chia sẻ công việc cho nhóm hoặc nhìn được các công việc của các thành viên khác trong nhóm (hữu ích khi cả nhóm cùng làm dự án)

-          Cho phép tuỳ chọn xem theo: chi tiết ngày, tuần, tháng, năm hoặc chọn khoảng thời gian

-          Cho phép tuỳ chọn tô màu các ghi chú để phân biệt

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premiu

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

-          Tự động gởi thông báo cho khách hàng/người quản lý/nội bộ công ty.

 

0941636868