Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý công việc & giao việc


-          Tạo các trường dữ liệu lưu thông tin lịch làm việc: Tên công việc, ngày giờ bắt đầu, ngày giờ kết thúc. Liên kết đến khách hàng nào? Dự án nào? , tình trạng công việc: chưa thực hiện, đang thực hiện, đã hoàn thành,…

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premium

-          Hiển thị danh sách các công việc cần làm. Trong phạm vi việc cá nhân, việc của phòng ban. Phân loại và thống kê danh sách công việc theo tình trạng: chưa thực hiện, đang thực hiện, đã hoàn thành,…

-          Quản lý có thể tạo mới một công việc và chỉ định cho nhân viên/phòng ban liên quan. Người được chỉ định sẽ nhận được email thông báo về công việc được giao.

-          Tạo các thông báo tự động khi người dùng cập nhật tình trạng công việc. Thông báo qua Tin nhắn SMS hoặc Email cho cấp trên hoặc phòng ban liên quan.

Thông báo tự động đến các phòng ban, bộ phận khác để cùng theo sát tiến trình thực hiện công việc. Từ đó xây dựng nên quy trình thực hiện hợp đồng

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Import/export dữ liệu

-          Phân quyền phạm vi dữ liệu được xem/sửa/xoá/xuất file

-          Cập nhật dữ liệu hàng loạt

-          Ghi nhận lịch sử thay đổi các trường dữ liệu

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

-          Tự động gởi thông báo cho khách hàng/người quản lý/nội bộ công ty.

Người quản lý: Dễ dàng xem nhanh thống kê các công việc theo tình trạng của các nhân viên (Chỉ nhìn thấy các công việc được chia sẻ).

Nhân viên: dễ dàng theo dõi danh sách các công việc cần làm và công việc Sếp chỉ định (nếu có).

0941636868