Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý hoá đơn


-          Tạo các trường dữ liệu lưu thông tin hoá đơn: Thông tin xuất hoá đơn (Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ đăng ký GPKD), số hoá đơn, ngày hoá đơn, số tiền, tình trạng thanh toán (đã thanh toán, chờ thanh toán, đã huỷ,…)

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premium

-          Hiển thị danh sách các hoá đơn. Phân loại và thống kê hoá đơn theo tình trạng thanh toán: Chưa thanh toán, đã thanh toán, đã huỷ,..

-          Tạo các thông báo tự động khi người dùng cập nhật tình trạng hoá đơn. Thông báo qua Tin nhắn SMS hoặc Email cho khách hàng.

Thông báo tự động đến các phòng ban, bộ phận khác để cùng theo sát tiến trình thanh toán của khách hàng. Từ đó xây dựng nên quy trình thanh toán.

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Import/export dữ liệu

-          Phân quyền phạm vi dữ liệu được xem/sửa/xoá/xuất file

-          Cập nhật dữ liệu hàng loạt

-          Ghi nhận lịch sử thay đổi các trường dữ liệu

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

-          Tự động gởi thông báo cho khách hàng/người quản lý/nội bộ cty căn cứ vào dữ liệu ngày trên hoá đơn.

Người quản lý: Dễ dàng xem nhanh thống kê và tình trạng các hoá đơn.

Nhận báo cáo định kỳ về tổng các hoá đơn phải thu, các hoá đơn phải trả, các hoá đơn còn tồn đọng,…

0941636868