Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý hợp đồng


-          Tạo các trường dữ liệu lưu thông tin hợp đồng: Thông tin khách hàng (Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ đăng ký GPKD), số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, ngày gia hạn hợp đồng, tình trạng thanh toán (đã thanh toán, chờ thanh toán, đã huỷ,…)

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premium

-          Hiển thị danh sách các hợp đồng. Phân loại và thống kê hợp đồng theo tình trạng: Bản nháp, đã trình ký, đã ký, đã thanh lý,…

-          Tạo các thông báo tự động khi người dùng cập nhật tình trạng hợp đồng. Thông báo qua Tin nhắn SMS hoặc Email cho khách hàng.

Thông báo tự động đến các phòng ban, bộ phận khác để cùng theo sát tiến trình thực hiện hợp đồng khách hàng. Từ đó xây dựng nên quy trình thực hiện hợp đồng

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Import/export dữ liệu

-          Phân quyền phạm vi dữ liệu được xem/sửa/xoá/xuất file

-          Cập nhật dữ liệu hàng loạt

-          Ghi nhận lịch sử thay đổi các trường dữ liệu

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

-          Tự động gởi thông báo cho khách hàng/người quản lý/nội bộ cty căn cứ vào dữ liệu ngày trên hợp đồng.

- Tự động nhắc nhở ngày hết hạn/gia hạn hợp đồng

Người quản lý:

- Dễ dàng xem nhanh thống kê và tình trạng các hợp đồng.

- Nhận báo cáo định kỳ về tổng các hợp đồng đang có, thống kê tổng doanh thu, lợi nhuận

0941636868