Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý thông tin khách hàng


-          Tạo các trường dữ liệu thông tin khách hàng: Họ tên, Email, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty (thông tin công ty: mã số thuế, tài khoản, giám đốc..)

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premium

-          Hiển thị danh sách các khách hàng. Phân loại và thống kê khách hàng theo tình trạng: mới, đang làm việc, đã ký hợp đồng, …

Tạo các thông báo tự động khi người dùng cập nhật tình trạng khách hàng. Thông báo qua Tin nhắn SMS hoặc Email cho khách hàng.

Thông báo tự động đến các phòng ban, bộ phận khác để cùng theo sát tiến trình làm việc với khách hàng. Từ đó xây dựng nên quy trình làm việc.

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Import/export dữ liệu

-          Phân quyền phạm vi dữ liệu được xem/sửa/xoá/xuất file

-          Cập nhật dữ liệu hàng loạt

-          Ghi nhận lịch sử thay đổi các trường dữ liệu

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

-          Xem các dữ liệu có liên kết với khách hàng cụ thể ngay bên dưới thông tin khách hàng: hợp đồng, báo giá, hoá đơn, công việc, vụ việc,….

Người quản lý: Dễ dàng xem nhanh thống kê và tình trạng các khách hàng đang làm việc.

Nhận báo cáo định kỳ về tổng số khách hàng, tổng doanh số của từng Sales,…. Từ đó theo dõi tiến trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và có những điều chỉnh phù hợp.

0941636868