Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý tiềm năng (Leads)


Quản lý tiềm năng (đầu mối liên hệ)

-          Tạo các trường dữ liệu thông tin khách hàng tiềm năng: Họ tên, Email, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premium

-          Hiển thị danh sách các khách hàng tiềm năng. Phân loại và thống kê khách hàng theo nguồn đầu mối: khách hàng từ hotline, người giới thiệu, từ chiến dịch martketing, khách hàng cũ,..

Tạo các thông báo tự động khi người dùng cập nhật tình trạng khách hàng. Thông báo qua Tin nhắn SMS hoặc Email cho khách hàng.

Thông báo tự động đến các phòng ban, bộ phận khác để cùng theo sát tiến trình làm việc với khách hàng. Từ đó xây dựng nên quy trình làm việc.

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Chuyển đổi đầu mối qua khách hàng/liên hệ. Hoặc đồng thời tạo hợp đồng, hoá đơn, báo giá,…..

-          Import/export dữ liệu

-          Phân quyền phạm vi dữ liệu được xem/sửa/xoá/xuất file

-          Cập nhật dữ liệu hàng loạt

-          Ghi nhận lịch sử thay đổi các trường dữ liệu

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

Người quản lý:

-          Dễ dàng xem nhanh thống kê và tình trạng các khách hàng tiềm năng.

-          Xem được thống kê về nguồn đầu mối để đánh giá nguồn đầu mối hiệu quả (Ví dụ: bao nhiêu % khách hàng đến từ website, bao nhiêu % đến từ chiến dịch quảng cáo,….)

-          Nhận báo cáo định kỳ về tổng số khách hàng tiềm năng, số khách hàng tiềm năng của từng nhân viên đang phụ trách,…. Từ đó theo dõi tiến trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và có những điều chỉnh phù hợp.

0941636868