Danh mục
 • Hotline: 0941636868
 • Demo

Các bước triển khai BestCRM

 • Khảo sát nhu cầu khách hàng
 • Khởi tạo CRM, Modules
 • Tuỳ chỉnh các trường dữ liệu & tính năng, tuỳ chỉnh giao diện người dùng
 • Tạo người dùng, phân quyền theo vai trò cho từng người dùng
 • Tạo cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo vị trí, chức vụ
 • Tạo các quy trình tự động
 • Tạo các Form liên hệ để chèn vào website
 • Tạo các biểu mẫu Email, báo cáo, báo giá,..
 • Nhập (import) dữ liệu của khách hàng (nếu có)
 • Thực hiện các kết nối: tổng đài IP, SMS Brandname, Website, API
 • Hướng dẫn sử dụng & training
 • Bàn giao khách hàng sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật (Trực tiếp hoặc từ xa)

So sánh tính năng

Tính năng SuiteCRM Salesforce Microsoft Dynamics
Khách hàng
Liên hệ
Tiềm năng
Cơ hội
Báo giá
Lịch làm việc
Vụ việc
Tài liệu
Email
Chiến dịch
Cuộc gọi
Hội họp
Công việc
Ghi chú
Sản phẩm
Báo cáo
Quy trình công việc
Dự án
Không
Không
Hoá đơn
Không
Sự kiện
Không
Không
Giá 3 usd/user/tháng 100 usd/user/tháng 100 usd/user/tháng

0941636868