Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Chèn Form Lead vào website


BestCRM cung cấp form nhập liệu, giúp khách hàng chèn vào website.

Khi khách hàng nhập liệu vào form trên website, lập tức trên CRM sẽ tự động tạo một bản ghi theo thông tin tương ứng mà khách hàng đã nhập trên website.

Sau đó CRM thực hiện các thông báo tự động (theo quy trình đã lập trình trước) đến phòng ban/nhân viên.

Cách này thực sự hữu ích đối với các Form:

-          Đặt hàng, gởi yêu cầu

-          Gởi ticket support

0941636868