Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý cơ hội bán hàng


-          Tạo các trường dữ liệu lưu cơ hội bán hàng: Tiêu đề, giá trị cơ hội, các giai đoạn bán hàng,….

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premium

-          Hiển thị danh sách các cơ hội. Phân loại và thống kê các cơ hội bán hàng theo tình trạng

-          Tạo các thông báo tự động khi người dùng cập nhật tình trạng cơ hội. Thông báo qua Tin nhắn SMS hoặc Email.

Thông báo tự động đến các phòng ban, bộ phận khác để cùng theo sát tiến trình làm việc với khách hàng. Từ đó xây dựng nên quy trình làm việc.

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Tạo nhanh báo giá/hợp đồng/hoá đơn liên kết trực tiếp với cơ hội bán hàng

-          Import/export dữ liệu

-          Phân quyền phạm vi dữ liệu được xem/sửa/xoá/xuất file

-          Cập nhật dữ liệu hàng loạt

-          Ghi nhận lịch sử thay đổi các trường dữ liệu

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

-          Xem các dữ liệu có liên kết với khách hàng cụ thể ngay bên dưới: hợp đồng, báo giá, hoá đơn, công việc, vụ việc,….

Người quản lý: Dễ dàng xem nhanh thống kê và tình trạng các cơ hội bán hàng.

Nhận báo cáo định kỳ về các cơ hội kinh doanh,…. Từ đó theo dõi tiến trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và có những điều chỉnh phù hợp.

0941636868