Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Quản lý sản phẩm & báo giá


-          Cho phép người dùng nhập và quản lý danh sách sản phẩm hiện có, quản lý các báo giá

-          Cấu trúc một bản ghi sản phẩm bao gồm: Thông tin của sản phẩm: Tên sản phẩm, danh mục sản phẩm, mã định danh sản phẩm (Để truy vấn nhanh khi soạn báo giá), loại sản phẩm, đường link sản phẩm để xem chi tiết, loại sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, giá nhập,…

-          Cấu trúc một bản ghi báo giá bao gồm: Tên báo giá, liên quan đến cơ hội bán hàng nào?, tình trạng báo giá (Dự thảo, đang thương lượng, đã báo giá, đã xác nhận, …),  ngày báo giá, ngày hiệu lực báo giá, tình trạng hoá đơn, trạng thái phê duyệt,…

-          Danh mục các sản phẩm trong báo giá: số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế và các loại phí liên quan, tổng cộng số tiền.

Hỗ trợ khách hàng tuỳ biến các trường dữ liệu: Gói Pro hoặc Premium

Các chức năng:

-          Tạo mới, sửa, xoá

-          Lọc dữ liệu, tìm kiếm

-          Tự động ghi nhận ngày giờ tạo, người tạo, ngày giờ sửa, người sửa,…

-          Cho phép xuất File báo giá để đính kèm vào email

Đối với người dùng:

-          Quản lý được các danh mục sản phẩm và soạn báo giá nhanh (bằng cách kéo thả các sản phẩm cần báo giá)

-          Quản lý được danh sách các báo giá đã gởi khách hàng theo tình trạng. Xem lại lịch sử báo giá đã gởi khách hàng

-          Hỗ trợ kế toán cập nhật thông tin đơn hàng, hoá đơn.

Đối với quản lý:

-          Xem nhanh tình trạng các đơn hàng để phê duyệt đơn hàng (nếu có)

-          Nắm rõ được tình trạng các đơn hàng, các vướng mắc (nếu có)

-          Nhận được báo cáo thống kê đơn hàng để theo sát kế hoạch kinh doanh.

-          Nhận được báo cáo thống kê theo tuần/tháng/quý, theo từng nhân viên để đánh giá hiệu quả của nhân viên.

0941636868