Danh mục
  • Hotline: 0941636868
  • Demo

Tin Tức


Chuẩn hoá quy trình làm việc

Chuẩn hoá quy trình làm việc

Hệ thống CRM giúp doanh nghiệp quản lý thông tin bên trong khách hàng doanh nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm. Việc ứng dụng CRM giúp doanh nghiệp xây dựng được một quy trình làm việc chặt chẽ và khoa học. Từ bước tiếp xúc khách hàng tiềm năng đến chuyểển đổi thành khách hàng chính thức, các công việc xúc kinh doanh: báo giá, hợp đồng, hoá đơn,...

Đang hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 trang)

0941636868